Corné vd Berg is al geruime tijd helemaal thuis in het uitvoeren van diverse grondwerkzaamheden. Ons zeer uitgebreide en professionele materieel stelt ons in staat om zelfs de meest complexe projecten op efficiente wijze tot een goed einde te brengen.


Activiteiten
Ons dienstenpakket is beschikbaar voor zowel zakelijke als particuliere opdrachtgevers. Denk hierbij aan grondverzetactiviteiten als:
»
»
»

»
»
Egaliseren van grondpercelen
Dempen van sloten en bassins
Graven van wateropslag- plaatsen en waterwegen
Aanleggen drainages
Uitgraven tuinen
»
»

»
»
Ophogen van land
Hergebruiken afgegraven grond (bijvoorbeeld voor geluidswal)
Bouwrijp maken grondpercelen
Grondbank
Et cetera

Alle grond welke wij innemen aan de Herenwerf 53 (van onverdachte locaties), wordt verwerkt conform de BRL 9335 en de BRL 9335-1 waarvoor wij gecertificeerd zijn.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden voor grondverzet voor uw project? Neem contact met ons op en maak een persoonlijke afspraak.